دزدگیر جی ام کا مدل Q4

قیمت کالا : ۳,۱۵۰,۰۰۰تومان

موجود در انبار: بله

قیمت عمده تماس...: 09376560206
قیمت همکاری تماس...: 09126861223

دزدگیر سیمکارتی جی ام کا مدل Q4

پـیــام یـادآور بـه مـدیــر در صـورت عـدم فـعــال کـردن دزدگیــر بـه دلیـل فـرامـوشـی
کنـتــرل سیـستــم از طـریــق
SMS برنامه اندروید، تماس، کی پد داخلی و خارجی ، ریـموت کـنـتـرل
تـایمـر 24 سـاعتـه ویـژه فعـال و غـیــر فـعــال شـدن دزدگیـر در سـاعـت و تـاریـخ دلـخــواه
آنـتـن دهـی بـالا بـا مـاژول قـدرتـمــنـد Quectel
قابلیت ضبط 2 پیــام مجـزا ویـژه اعلام حریـق و اعلام سـرقت
گــزارش ورود و خــروج مـحـرمــانـه از طــریــق پـیــامــک
ثبــت 60 رویداد اخیر در حافظه سیستم با ذکر ساعت و تـاریخ
دارای سـاعــت دیـجـیـتـال تـاریــخ شـمـسـی و ایــام هـفـتــه
هشـدار قطـع برق و وصـل برق به صـورت سخنگو از طریق تمـاس و ارسـال پیامک (برق وصـل شـد – برق قطـع شـد)
ارســال شـمــاره تلفـن فــردی که دستــگـاه را از طـریـق پیــامـک فعـال و غـیـر فعـال نـمــوده به مـدیــر مـربـوطـه
قـابلیـت نصـب کی پد خـارجـی **** شنـود صـدای محیــط
اطـلاع رسـانـی به مـدیــر در صـورتــی کــه مـیــزان شــارژ از 1000 تـومـان کمـتــر بـاشــد.
حـذف ریمـوت کـنـتــرل تـوسـط مـدیــر از طـریــق SMS ، بـا انـتـخــاب نـوع ریمــوت
قـابـلیـت جدید امنیتی (حفاظـت 2 برابــر): در صـورت فـعـال سـازی ایـن سـیـسـتم در هنگام غیـر مسلـح کـردن دزدگـیـر علاوه بـر ریمـوت بـایـد حتـمــا از طـریـق SMS و یـا کـی پـد غیـرفعـال گـردد در غیـر ایـن صـورت دستـگـاه شــروع به آلارم می نمـاید.
امکان اضافه کردن، ویرایش و حذف شماره تلفن از طریق SMS (برنامه اندروید)
قابلیت پدال 2 منظـوره: بـا فعـال کـردن ایـن ویــژگـی دستـگاه بـا فشـار اولیـه پـدال فقـط شماره گیری و ارسـال پیـام را آغـاز می کنـد و با فشـار مجـدد دستـگاه شـروع بـه آلارم مـی نماید.

آیا در رابطه با دزدگیر جی ام کا مدل Q4 سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید