ویدئووال : برای ایجاد تصاویر بسیار بزرگ در ابعاد عظیم مانیتورهای معمولی پاسخگو نیستند به همین منظور تکنسین ها با ایجاد سازه های بزرگ و قراردادن مانیتورهای صنعتی در کنار یکدیگر و با استفاده از مبدل ها یک تصویر را در چندین مانیتور تقسیم می کنند که موجب پدید آمدن یک نمایشگر عظیم می گردد که به آن ویدئووال می گویند.

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از تومان تا تومان

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.