دوربین مداربسته پلاک خوان : برای ثبت تصاویر پلاک وسایل نقلیه از دوربین مدار بسته ویژه ای تحت عنوان دوربین پلاک خوان استفاده می شود . این نوع از دوربین ها به گونه ای طراحی شده اند که پلاک خودرو ها را به خوبی تشخیص داده و شماره آنها را بصورت جداگانه ثبت می کنند و اپراتور می تواند شماره پلاک های مختلف را در دیتا بیس دوربین جستجو کند .منبع فرکو