اقلام موجود فروشگاه اینترنتی ایمن کالا مارکت

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دوربین مداربسته
    دوربین مداربسته AHD
        دوربین مداربسته بالت AHD
            دوربین مداربسته بالت AHD 2MP
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR402 B30F موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR402 B37H موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR404 B204 موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR404 B205 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR404 B206 موجود در انبار ۳۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR801 B240 موجود در انبار ۳۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR808 B250 موجود در انبار ۳۷۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR803 B227 موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR808 B252 موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR801 B243 موجود در انبار ۴۳۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR820 B281 موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR820 B282 موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت AHD 3MP
            دوربین مداربسته بالت AHD 4MP
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR808 B435 موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR810 B470 موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR820 B480 موجود در انبار ۶۴۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام AHD
            دوربین مداربسته دام AHD 2MP
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR205 D212 موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR205 D214 موجود در انبار ۲۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR260 D218 موجود در انبار ۳۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR260 D220 موجود در انبار ۳۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR260 D221 موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام AHD 3MP
            دوربین مداربسته دام AHD 4MP
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR260 D420 موجود در انبار ۵۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دایرکت مدل DiR260 D421 موجود در انبار ۵۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته اسپیددام AHD
            دوربین اسپیددام AHD 2MP
            دوربین اسپیددام AHD 3MP
            دوربین اسپیددام AHD 4MP
    دوربین مداربسته IP
        دوربین مداربسته بالت IP
            دوربین مداربسته بالت IP 2MP
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-132R3-MP40 موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-232R3-MPS موجود در انبار ۲,۷۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-242R5-PSD موجود در انبار ۴,۹۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74520B17-AI موجود در انبار ۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC70520C29-AI موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC70520B17-AI موجود در انبار ۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74520C29-AI موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC73521B15-I موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت IP 3MP
            دوربین مداربسته بالت IP 4MP
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-234R3-MPSD موجود در انبار ۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-134R3-MP40 موجود در انبار ۲,۵۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت IP 5MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74650C29WD-AI موجود در انبار ۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74650B17WD-AI موجود در انبار ۳,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت IP 6MP
            دوربین مداربسته بالت IP 8MP
        دوربین مداربسته دام IP
            دوربین مداربسته دام IP 1MP
            دوربین مداربسته دام IP 2MP
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-212R-MPSV28 موجود در انبار ۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-112R3-P28 موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC70520E91-AI موجود در انبار ۲,۶۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC70520D89-AI موجود در انبار ۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74520D89-FMI موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74520E91-I موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74520E89-FMI موجود در انبار ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC73521D87-I موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام IP 3MP
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4360 در انبار موجود نیست ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2361 در انبار موجود نیست ۳,۲۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2371 در انبار موجود نیست ۵,۹۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VE-1142N-IR در انبار موجود نیست ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2461 در انبار موجود نیست ۳,۵۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام IP 4MP
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-114R3-P28 موجود در انبار ۲,۵۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-214R3-PSD در انبار موجود نیست ۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته سی بن مدل CC-214R-MPSVD موجود در انبار ۴,۲۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام IP 5MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC70650D89WD-AFI موجود در انبار ۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74650E89WD-AI موجود در انبار ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74650E89WD-AI موجود در انبار ۴,۹۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل IPC74650D89WD-AI موجود در انبار ۳,۳۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام IP 6MP
            دوربین مداربسته دام IP 8MP
        دوربین مداربسته اسپیددام IP
            دوربین اسپیددام IP 2MP
            دوربین اسپیددام IP 3MP
            دوربین اسپیددام IP 4MP
            دوربین اسپیددام IP 5MP
            دوربین اسپیددام IP 8MP
            دوربین اسپیددام IP 16MP
    دوربین مداربسته HD-TVI
        دوربین مداربسته بالت HD-TVI
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4226 موجود در انبار ۶۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-4221 موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3221 موجود در انبار ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC- 3222N موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC- 4220 موجود در انبار ۱,۵۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3220 موجود در انبار ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- P4231 موجود در انبار ۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4231 موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P4228 موجود در انبار ۹۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4228 موجود در انبار ۸۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S4226 موجود در انبار ۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P4226 موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4220 موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S4225 موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P4225 موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4225 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S4224 موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- P4224 موجود در انبار ۶۳۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4224 موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-E4224 موجود در انبار ۴۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- P4223 موجود در انبار ۶۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4223 موجود در انبار ۵۷۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S4220 موجود در انبار ۷۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- P4220 موجود در انبار ۵۷۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 3MP
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-6320 موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3320N موجود در انبار ۱,۲۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-6330 موجود در انبار ۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 4MP
            دوربین مداربسته بالت HD-TVI 5MP
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- C4524 موجود در انبار ۶۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- P4524 موجود در انبار ۹۰۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4523 موجود در انبار ۷۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4525 موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P4525 موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C4526 موجود در انبار ۸۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5520 موجود در انبار ۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5521 موجود در انبار ۲,۰۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5522 موجود در انبار ۲,۳۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5530 موجود در انبار ۳,۲۴۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام HD-TVI
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 1MP
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-4170 موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-2160 موجود در انبار ۵۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 2MP
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P6230 موجود در انبار ۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-4260 موجود در انبار ۱,۵۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5260N موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3240N موجود در انبار ۸۵۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5270 موجود در انبار ۲,۰۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3260 موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3240 موجود در انبار ۸۵۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C2220A موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC- E2220A موجود در انبار ۳۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PNC-H5221 موجود در انبار ۹۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S6230 در انبار موجود نیست ۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-E2220 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S6220 موجود در انبار ۸۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P6220 موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C6220 موجود در انبار ۵۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-E6220 موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-S2224 موجود در انبار ۷۶۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P2224 موجود در انبار ۵۵۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C2224 موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-E2224 موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل PHC-C2220 موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 3MP
            دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE56F1T-ITM موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3360N موجود در انبار ۱,۲۱۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-6370 موجود در انبار ۴,۰۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 4MP
            دوربین مداربسته دام HD-TVI 5MP
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-C6520 موجود در انبار ۷۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته پیناکل مدل PHC-P6520 موجود در انبار ۹۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5560 موجود در انبار ۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5561 موجود در انبار ۲,۰۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5570 موجود در انبار ۳,۲۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-5540 موجود در انبار ۶,۲۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-TVI
            دوربین اسپیددام HD-TVI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-TVI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-TVI 4MP
    دوربین مداربسته HD-CVI
        دوربین مداربسته بالت HD-CVI
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 1MP
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLP در انبار موجود نیست ۷۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1220SP در انبار موجود نیست ۷۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1220DP در انبار موجود نیست ۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 در انبار موجود نیست ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A21P موجود در انبار ۶۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21P موجود در انبار ۵۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED در انبار موجود نیست ۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TP-LED در انبار موجود نیست ۱,۳۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 در انبار موجود نیست ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1230TP در انبار موجود نیست ۱,۰۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1230TP-A در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1230DP در انبار موجود نیست ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1220THP-I4 در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1220TLP در انبار موجود نیست ۷۶۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200THP-A در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200THP-I4-S4 در انبار موجود نیست ۸۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 4MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400BP در انبار موجود نیست ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400DP در انبار موجود نیست ۱,۴۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1409TP-LED-0360B در انبار موجود نیست ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6 در انبار موجود نیست ۱,۹۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400SP در انبار موجود نیست ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400SLP در انبار موجود نیست ۹۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400TP در انبار موجود نیست ۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1400TP-A در انبار موجود نیست ۱,۱۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-ME1400B-PIR در انبار موجود نیست ۱,۱۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A41P در انبار موجود نیست ۸۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A41P در انبار موجود نیست ۹۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 5MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I4 در انبار موجود نیست ۱,۲۸۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8 در انبار موجود نیست ۱,۳۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HAC-B1A51 در انبار موجود نیست ۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B2A51P در انبار موجود نیست ۱,۰۷۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 6MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2601EP-A در انبار موجود نیست ۱,۸۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2601TP-Z-A در انبار موجود نیست ۲,۶۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت HD-CVI 8MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802EP-A در انبار موجود نیست ۱,۹۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HFW2802TP-Z-A در انبار موجود نیست ۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل HFW2802TP-A-I8 در انبار موجود نیست ۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A در انبار موجود نیست ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8 در انبار موجود نیست ۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام HD-CVI
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 1MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 2MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21P موجود در انبار ۶۴۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21P موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 3MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 4MP
            دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A41P موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 6MP
            دوربین مداربسته دام HD-CVI 8MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-CVI
            دوربین اسپیددام HD-CVI 1MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-CVI 4MP
    دوربین مداربسته HD-SDI
        دوربین مداربسته بالت HD-SDI
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 1MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 2MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 3MP
            دوربین مداربسته بالت HD-SDI 4MP
        دوربین مداربسته دام HD-SDI
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 1MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 2MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 3MP
            دوربین مداربسته دام HD-SDI 4MP
        دوربین مداربسته اسپیددام HD-SDI
            دوربین اسپیددام HD-SDI 1MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 2MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 3MP
            دوربین اسپیددام HD-SDI 4MP
    دوربین مداربسته 4IN1
        دوربین مداربسته بالت 4IN1
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 2MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC74B17 موجود در انبار ۸۰۸,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78B19B موجود در انبار ۶۰۷,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78B19P موجود در انبار ۵۴۶,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78B29 موجود در انبار ۹۰۳,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC64B17 موجود در انبار ۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78C29 موجود در انبار ۱,۲۱۲,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78B33 موجود در انبار ۶۶۸,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78B13 موجود در انبار ۸۵۶,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 4MP
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 5MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC83B19B موجود در انبار ۹,۴۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC83B33 موجود در انبار ۱,۰۱۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته بالت 4IN1 8MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC62B17 موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته دام 4IN1
            دوربین مداربسته دام 4IN1 2MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC74D83 موجود در انبار ۸۰۸,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC64D83 موجود در انبار ۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC35E91 موجود در انبار ۱,۲۲۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC52E91 موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78T02 موجود در انبار ۵۲۲,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78D85 موجود در انبار ۶۳۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC78E97 موجود در انبار ۱,۲۱۲,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام 4IN1 4MP
            دوربین مداربسته دام 4IN1 5MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC65E97 موجود در انبار ۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC83D85 موجود در انبار ۹۴۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته دام 4IN1 8MP
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC62D83 موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته برایتون مدل UVC62D83 موجود در انبار ۱,۳۹۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته اسپیددام 4IN1
            دوربین اسپیددام 4IN1 2MP
            دوربین اسپیددام 4IN1 4MP
    دی وی آر
        دی وی آر 4 کانال
            دی وی آر های 4 کانال AHD
            دی وی آر 4 کانال برایتون مدل UVR7TJ04EH-D54G موجود در انبار ۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 4 کانال برایتون مدل UVR7TJ04SH-D54G موجود در انبار ۱,۵۸۵,۰۰۰تومان
            دی وی آرهای 4 کانال TURBO HD
            دی وی آر 4 کانال ورتینا مدل VDR-401 L در انبار موجود نیست ۱,۶۲۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 4 کانال ورتینا مدل VDR-402A PLUS در انبار موجود نیست ۳,۰۶۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 8 کانال
        دی وی آر 8 کانال برایتون مدل UVR7TF08EH-D58A موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر های 8 کانال AHD
            دی وی آرهای 8 کانال TURBO HD
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K2/P در انبار موجود نیست ۴,۴۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HTHI-K2 در انبار موجود نیست ۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HUHI-K1 در انبار موجود نیست ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال هایک ویژن مدل DS-7208HQHI-K1 در انبار موجود نیست ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال ورتینا مدل VDR-801 L در انبار موجود نیست ۲,۶۴۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال ورتینا مدل VDR-802A PLUS در انبار موجود نیست ۵,۳۱۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 8 کانال ورتینا مدل VDR-805 FPLUS در انبار موجود نیست ۷,۲۹۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 16 کانال
        دی وی آر 16 کانال برایتون مدل UVR7TG16EH-D5C5 موجود در انبار ۵,۲۹۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر های 16 کانال AHD
            ایکس وی آر 16 کانال برایتون مدل UVR7TF16EM-D6C7 در انبار موجود نیست ۳,۰۵۰,۰۰۰تومان
            دی وی آرهای 16 کانال TURBO HD
            دی وی آر 16 کانال ورتینا مدل VDR-1601 L در انبار موجود نیست ۴,۹۸۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 16 کانال ورتینا مدل VDR-1602A PLUS در انبار موجود نیست ۹,۳۶۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 16 کانال ورتینا مدل VDR-1605 FPLUS در انبار موجود نیست ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر های 16 کانال آنالوگ
            دی وی آر 16 کانال آنالوگ موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰تومان
            دی وی آر 16 کانال آنالوگ در انبار موجود نیست ۸۵۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 32 کانال
            دی وی آر های 32 کانال AHD
            دی وی آرهای 32 کانال TURBO HD
            دی وی آر 32 کانال ورتینا مدل VDR-3202P4 در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
    ان وی آر
        ان وی آر 4 کانال
            ان وی آر های 4 کانال IP
            ان وی آر 4 کانال ورتینا مدل VNR-405 در انبار موجود نیست ۲,۸۲۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 4 کانال ورتینا مدل VNR-405P در انبار موجود نیست ۵,۳۴۰,۰۰۰تومان
        ان وی آر 8 کانال
            ان وی آر های 8 کانال IP
            ان وی آر 9 کانال سی بن مدل CN-0922 موجود در انبار ۵,۹۵۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-805 در انبار موجود نیست ۴,۸۶۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-805E در انبار موجود نیست ۶,۶۳۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-805P در انبار موجود نیست ۷,۷۷۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 8 کانال ورتینا مدل VNR-808 در انبار موجود نیست ۵,۱۳۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 8 کانال اسپرادو مدل SNS-5608 در انبار موجود نیست ۴,۸۶۰,۰۰۰تومان
        ان وی آر 16 کانال
            ان وی آر های 16 کانال IP
            ان وی آر 16 کانال سی بن مدل CN-1622 در انبار موجود نیست ۷,۹۵۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 16 کانال برایتون مدل NVR6B16P-N53 در انبار موجود نیست ۵,۵۷۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 16 کانال برایتون مدل NVR7E16P-G1L در انبار موجود نیست ۳,۵۷۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 16 کانال ورتینا مدل VNR-1605 در انبار موجود نیست ۵,۴۳۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 16 کانال اسپرادو مدل SNS-5616 در انبار موجود نیست ۵,۴۳۰,۰۰۰تومان
            ان وی آر 16 کانال اسپرادو مدل SNS-5816 در انبار موجود نیست ۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
        ان وی آر 24 کانال
            ان وی آر های 24 کانال IP
        ان وی آر 32 کانال
            ان وی آر های 32 کانال IP
        ان وی آر 64 کانال
            ان وی آر های 64 کانال IP
    هایبرید
        رکوردر ترکیبی 4 کانال
        ایکس وی آر 4 کانال سوپراستار مدل SS-4001 5MP موجود در انبار ۱,۱۴۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال برایتون مدل UVR7TJ04EM-D54J موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال سوپراستار مدل SS-4002 5MP موجود در انبار ۱,۱۶۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال سوپراستار مدل SS-4003 5MP موجود در انبار ۱,۱۸۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال برایتون مدل UVR7TJ04RM-D54G موجود در انبار ۱,۴۱۵,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال برایتون مدل UVR6T504H-M147 موجود در انبار ۱,۹۶۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال برایتون مدل UVR7TF04Q-D149 موجود در انبار ۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال پیناکل مدل PHS-4204 موجود در انبار ۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 4 کانال پیناکل مدل PHS-4504 موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
        رکوردر ترکیبی 8 کانال
        ایکس وی آر 8 کانال برایتون مدل UVR7TJ08EM-D54J موجود در انبار ۱,۸۱۵,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 8 کانال برایتون مدل UVR7508DM-D68A موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 8 کانال برایتون مدل UVR7TJ08RM-D58G موجود در انبار ۱,۸۸۵,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 8 کانال برایتون مدل UVR7TG08Q-D189 موجود در انبار ۵,۷۳۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 8 کانال پیناکل مدل PHS-4208 موجود در انبار ۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 8 کانال پیناکل مدل PHS-4508 موجود در انبار ۱,۸۸۰,۰۰۰تومان
        رکوردر ترکیبی 16 کانال
        ایکس وی آر 16 کانال برایتون مدل UVR7TF16EM-D5C7 موجود در انبار ۳,۰۵۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 16 کانال برایتون مدل UVR7TF16RM-D5C6 موجود در انبار ۳,۲۲۵,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 16 کانال برایتون مدل UVR7TG16H-G1R موجود در انبار ۶,۶۷۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 16 کانال برایتون مدل UVR6TH16Q-N5C2 موجود در انبار ۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 16 کانال پیناکل مدل PHS-4216 موجود در انبار ۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 16 کانال پیناکل مدل PHS- 4516 موجود در انبار ۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
        ایکس وی آر 16 کانال پیناکل مدل PHS- 4516D موجود در انبار ۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
        رکوردر ترکیبی 32 کانال
        ایکس وی آر 32 کانال برایتون مدل UVR6TC32H-W248-H موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
    دوربین مداربسته عمده
        دوربین مداربسته کارتنی
        دوربین مداربسته مدل B-5010 موجود در انبار ۴۲۹,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-5030 موجود در انبار ۴۵۳,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل D-5000 موجود در انبار ۴۲۶,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-5020 موجود در انبار ۴۵۱,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-5040 موجود در انبار ۴۶۳,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2030 موجود در انبار ۳۱۹,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2010 موجود در انبار ۳۱۹,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2020 موجود در انبار ۳۱۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل D-2000 موجود در انبار ۳۴۲,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2040 موجود در انبار ۳۵۴,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2050 موجود در انبار ۳۵۴,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2060 موجود در انبار ۳۳۶,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2070 موجود در انبار ۳۵۴,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مدل B-2100 موجود در انبار ۴۵۲,۰۰۰تومان
        قطعات دوربین مداربسته کارتنی
        سنسور دوربین مداربسته F37 HS AHD 2MPX موجود در انبار ۱۳۶,۰۰۰تومان
        جانبی دوربین مداربسته کارتنی
        آداپتور اتو موجود در انبار ۵۲,۰۰۰تومان
        دی وی آر و ان وی آر کارتنی
        دی وی آر 4 کانال مدل DV-4000 موجود در انبار ۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
        دی وی آر 8 کانال مدل DV-8000 موجود در انبار ۱,۲۲۵,۰۰۰تومان
        دی وی آر 16 کانال مدل DV-16000 موجود در انبار ۱,۹۴۵,۰۰۰تومان
        دی دی آر 4 کانال ویسونیک مدل KX-3404 IR موجود در انبار ۹۸۶,۰۰۰تومان
        دی دی آر 4 کانال ویسونیک مدل KX-3404G موجود در انبار ۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 4 کانال ویسونیک مدل KX-3404 D موجود در انبار ۱,۰۶۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 4 کانال دایرکت مدل DiR8004 موجود در انبار ۱,۰۱۵,۰۰۰تومان
        دی دی آر 8 کانال دایرکت مدل DiR608 موجود در انبار ۱,۱۲۵,۰۰۰تومان
        دی دی آر 8 کانال ویسونیک مدل KX-3808H موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 8 کانال ویسونیک مدل KX-3808D موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 8 کانال ویسونیک مدل KX-3808 H 5M-N موجود در انبار ۱,۲۸۸,۰۰۰تومان
        دی دی آر 8 کانال دایرکت مدل ST-7508 5M-N موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 8 کانال ویسونیک مدل KX-4308BFC-5M موجود در انبار ۲,۶۲۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 16 کانال ویسونیک مدل KX-4816 موجود در انبار ۲,۱۲۵,۰۰۰تومان
        دی دی آر 16 کانال ویسونیک مدل KX-4616 5M-N موجود در انبار ۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
        دی دی آر 16 کانال دایرکت مدل DiR8016 5M موجود در انبار ۳,۹۷۰,۰۰۰تومان
    بر اساس کارایی
        دوربین مداربسته پلاک خوان
        دوربین مداربسته پلاک خوان HS-9332CO موجود در انبار ۲,۳۷۰,۰۰۰تومان
        دوربین پلاک خوان تیزبین مدل TB-B2MP1000VF موجود در انبار ۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین پلاک خوان AHD
                دوربین پلاک خوان AHD 2MP
                دوربین پلاک خوان AHD 3MP
                دوربین پلاک خوان AHD 4MP
            دوربین پلاک خوان IP
                دوربین پلاک خوان IP 2MP
                دوربین پلاک خوان IP 3MP
                دوربین پلاک خوان IP 4MP
            دوربین پلاک خوان 4IN1
                دوربین پلاک خوان 4IN1 2MP
                دوربین پلاک خوان 4IN1 3MP
                دوربین پلاک خوان 4IN1 4MP
        دوربین مداربسته چشم ماهی
            دوربین چشم ماهی AHD
                دوربین چشم ماهی AHD 2MP
                دوربین چشم ماهی AHD 3MP
                دوربین چشم ماهی AHD 4MP
            دوربین چشم ماهی IP
                دوربین چشم ماهی IP 2MP
                دوربین چشم ماهی IP 4MP
                دوربین چشم ماهی IP 5MP
                دوربین چشم ماهی IP 8MP
                دوربین چشم ماهی IP 12MP
        دوربین مداربسته موتورایز
            دوربین موتورایز AHD
                دوربین مداربسته موتورایز AHD 2MP
            دوربین موتورایز IP
                دوربین مداربسته موتورایز IP 2MP
                دوربین مداربسته موتورایز IP 3MP
                دوربین مداربسته موتورایز IP 4MP
                دوربین مداربسته موتورایز IP 8MP
                دوربین مداربسته موتورایز IP 12MP
            دوربین موتورایز HD-CVI
                دوربین مداربسته موتورایز HD-CVI 2MP
                دوربین مداربسته موتورایز HD-CVI 6MP
                دوربین مداربسته موتورایز HD-CVI 8MP
            دوربین موتورایز 4IN1
                دوربین مداربسته موتورایز 4IN1 2MP
        دوربین مداربسته بی سیم
        دوربین گردان سامسونگ مدل SNH V6410PN موجود در انبار ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین چرخشی مدل سه آنتن موجود در انبار ۷۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین چرخشی مدل دو آنتن موجود در انبار ۶۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته هوشمند چرخشی طرح روبات در انبار موجود نیست ۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
            دوربین بی سیم IP
                دوربین بی سیم IP 1.3MP
                دوربین بی سیم IP 2MP
        دوربین مداربسته مینیاتوری
        دوربین مداربسته مینیاتوری موجود در انبار ۶۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته مینیاتوری موجود در انبار ۴۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HUM3201B موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته مینیاتوری AHD
            دوربین مداربسته مینیاتوری IP
            دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4190 در انبار موجود نیست ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
            دوربین مداربسته مینیاتوری HD-CVI
            دوربین مداربسته مینیاتوری 4IN1
        دوربین مداربسته حرارتی
            دوربین حرارتی AHD
            دوربین حرارتی IP
        دوربین مداربسته لامپی
        دوربین مداربسته لامپی مدل V380 موجود در انبار ۵۲۰,۰۰۰تومان
            دوربین لامپی AHD
                دوربین لامپی AHD 2MP
            دوربین لامپی IP
                دوربین لامپی IP 2MP
        دوربین مداربسته خودرو
        دوربین خودرویی مدل S11 Mirror Dual موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین موتور سیکلت مدل M2 dual lens موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین دنده عقب آینه ای موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین دنده عقب آینه ای دوحالته موجود در انبار ۸۹۵,۰۰۰تومان
            دوربین ماشین
            دوربین موتور
        دوربین مداربسته ورزشی
        دوربین ورزشی گوپرو مدل Hero7 Black در انبار موجود نیست ۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته شیلنگی
            دوربین مداربسته کابلی یا شیلنگی
        دوربین مداربسته سیم کارت خور
        میکروسکوپ دیجیتال
        میکروسکوپ دیجیتال مدل PenPix Z5 موجود در انبار ۱,۱۳۰,۰۰۰تومان
            میکروسکوپ دیجیتال Z5
        دوربین تایم لپس
            دوربین تایم لپس امنیتی
            دوربین تایم لپس مستند ساز
    تستر دوربین مداربسته
        تستر دوربین مداربسته
        تستر دوربین مداربسته مدل X9 موجود در انبار ۲۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC 9800 PLUS موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC 5100 PLUS موجود در انبار ۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته داهوا مدل DH-PFM905-E موجود در انبار ۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC 1600 PLUS موجود در انبار ۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPC1800 PLUS در انبار موجود نیست ۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته در انبار موجود نیست ۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته داهوا مدل DH-PFM 900E در انبار موجود نیست ۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته داهوا مدل DH-PFM906 در انبار موجود نیست ۱۷,۶۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل T5S در انبار موجود نیست ۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته مدل IPCSAV-X4 در انبار موجود نیست ۶,۷۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته IPC-5000 در انبار موجود نیست ۹,۴۰۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته هایک ویژن مدل IPC 4300H در انبار موجود نیست ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
        تستر دوربین مداربسته IP CAMERA TESTER در انبار موجود نیست ۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
        مانیتور تست دوربین مداربسته در انبار موجود نیست ۱,۴۷۰,۰۰۰تومان
        مانیتور تست دوربین مداربسته در انبار موجود نیست ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
    پکیج دوربین مداربسته
        پکیج دوربین مداربسته AHD
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال حرفه ای موجود در انبار ۴,۶۳۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته IP
        پکیج 4 کانال دوربین مداربسته بی سیم برند اوکث موجود در انبار ۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته بیسیم 4 کانال WIFIKIT موجود در انبار ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته بیسیم 8 کانال WIFIKIT موجود در انبار ۸,۲۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال بی سیم برند اس ویژن در انبار موجود نیست ۵,۲۶۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 8 کانال بی سیم برند ویدئوپارک در انبار موجود نیست ۱۱,۹۶۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال بی سیم برند ویدئوپارک در انبار موجود نیست ۶,۸۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال بی سیم در انبار موجود نیست ۴,۶۷۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته 4 کانال بی سیم در انبار موجود نیست ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
        پکیج دوربین مداربسته وایرلس 4 کانال در انبار موجود نیست ۴,۶۷۰,۰۰۰تومان
    دوربین مداربسته تیزبین
        دوربین مداربسته تیزبین AHD
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP280SO موجود در انبار ۷۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B5MP530SOI موجود در انبار ۱,۴۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B5MP520SOI موجود در انبار ۹۱۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B5MP510SOI موجود در انبار ۸۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D5MP510SOI موجود در انبار ۹۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP291SO-ST موجود در انبار ۸۶۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP292SO-ST موجود در انبار ۱,۳۳۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP293SO-ST موجود در انبار ۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP292SO-ST موجود در انبار ۸۹۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP291SO-ST موجود در انبار ۸۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP290SO موجود در انبار ۷۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP210FH موجود در انبار ۴۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP240SO موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP230GX موجود در انبار ۶۲۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP270GX موجود در انبار ۷۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP250GX موجود در انبار ۶۳۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP220GX موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP210GX موجود در انبار ۴۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP240FH موجود در انبار ۶۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP260GX موجود در انبار ۶۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP230FH موجود در انبار ۵۹۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP220FH موجود در انبار ۵۷۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین IP
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP220FH-NT موجود در انبار ۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B2MP210FH-NT موجود در انبار ۱,۰۶۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B5MP510SO-NT موجود در انبار ۱,۸۴۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-B5MP520SO-NT موجود در انبار ۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D5MP510SO-NT موجود در انبار ۱,۸۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین مدل TB-D2MP210FH-NT موجود در انبار ۱,۰۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته تیزبین WIRELESS
    دوربین مداربسته سوپراستار
        دوربین مداربسته سوپراستار AHD
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D2410SO-ST موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B231HS موجود در انبار ۴۹۱,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B232SO موجود در انبار ۳۷۹,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B234SO موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B235SO موجود در انبار ۳۹۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B236SO موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B237RU موجود در انبار ۶۰۹,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B238HS موجود در انبار ۴۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B239HS موجود در انبار ۶۳۷,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B240SO موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B230RU در انبار موجود نیست ۳۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B2412SO-ST موجود در انبار ۷۸۲,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-2413SO-ST موجود در انبار ۷۶۴,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B4100HS موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D4100HS موجود در انبار ۶۸۶,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D4200HS موجود در انبار ۴۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D4300HS موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B4200HS موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B4300HS موجود در انبار ۶۸۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B4400HS موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D217SO موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B2415SO-ST موجود در انبار ۱,۰۴۳,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D210XM موجود در انبار ۲۷۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D211XM در انبار موجود نیست ۳۱۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D212RU موجود در انبار ۳۳۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D213HS موجود در انبار ۳۶۱,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D214HS در انبار موجود نیست ۲۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D215RU موجود در انبار ۳۱۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-D216RU موجود در انبار ۴۷۳,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B229RU موجود در انبار ۳۱۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B219XM موجود در انبار ۳۰۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B220HS موجود در انبار ۳۱۷,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B221XM در انبار موجود نیست ۲۵۳,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B222HS موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B223RU موجود در انبار ۲۷۷,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B224HS موجود در انبار ۴۱۴,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B225HS موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B226RU موجود در انبار ۴۶۳,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-B4600HS موجود در انبار ۸۳۷,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار IP
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP30307ST موجود در انبار ۸۴۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP31307ST در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP50335ST در انبار موجود نیست ۹۹۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP33307ST موجود در انبار ۸۵۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP34307ST موجود در انبار ۸۹۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP51335MX در انبار موجود نیست ۱,۰۴۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP36307ST موجود در انبار ۹۸۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP52335MX در انبار موجود نیست ۱,۴۳۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP53335MX در انبار موجود نیست ۱,۵۸۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-IP20307ST-Z در انبار موجود نیست ۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار WIRELESS
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2020FE موجود در انبار ۷۳۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2021FE موجود در انبار ۷۴۸,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2020LC موجود در انبار ۷۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2021LC موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2020BC موجود در انبار ۷۶۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2020BX در انبار موجود نیست ۸۳۵,۰۰۰تومان
        دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2021BX در انبار موجود نیست ۷۹۵,۰۰۰تومان
        پک دوربین مداربسته سوپراستار مدل SS-WL2020WK در انبار موجود نیست ۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
    سایر لوازم
        بی ان سی دوربین مداربسته
        فیش AV طلایی موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
        بی ان سی پیچی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی پرسی موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
        بی ان سی لحیمی موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        بی ان سی ترمینالی موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
        بی ان سی خروجی AV موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
        پایه دوربین مداربسته
        پایه ثابت دوربین مداربسته موجود در انبار ۵۵,۰۰۰تومان
        آداپتور دوربین مداربسته
        پاور سوئیچینگ 15 آمپر فن دار موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 30 آمپر فن دار موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 10 آمپر معمولی موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 15 آمپر معمولی موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
        پاور سوئیچینگ 20 آمپر معمولی موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰تومان
        ویدئوبالن دوربین مداربسته
        پرژکتور دوربین مداربسته
        پرژکتور مادون قرمز مدل IR80 در انبار موجود نیست ۳۳۰,۰۰۰تومان
        میکروفن دوربین مداربسته
        میکروفن ذغالی چیپ ست دار موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
        لنز دوربین مداربسته
        لوله فلکسی (لوله خرطومی)
        لوله فلکسی سایز 11 موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 13 موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 16 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 21 موجود در انبار ۳۱۵,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 25 موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 29 موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰تومان
        لوله فلکسی سایز 36 در انبار موجود نیست ۷۹۰,۰۰۰تومان
        کابل آر جی
            کابل RG59
            کابل دوربین مداربسته تمام مس 7 دهم موجود در انبار ۱,۳۷۲,۵۰۰تومان
            کابل دوربین مداربسته مغزی مس 7 دهم موجود در انبار ۱,۲۸۱,۰۰۰تومان
            کابل دوربین مداربسته تمام مس 6 دهم موجود در انبار ۱,۱۵۹,۰۰۰تومان
            کابل دوربین مداربسته مغزی مس 6 دهم موجود در انبار ۱,۰۹۸,۰۰۰تومان
            کابل دوربین مداربسته مس آلمینیوم موجود در انبار ۹۷۶,۰۰۰تومان
            کابل RG45
        ماکت دوربین مداربسته
        ماکت دوربین مداربسته بالت موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        ماکت دوربین مداربسته دام در انبار موجود نیست ۱۱۰,۰۰۰تومان
        کاور دوربین مداربسته
        کاور صندوقی دوربین مداربسته موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰تومان
        کاور سقفی پلاستیکی 4 اینچی موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
        کاور سقفی پلاستیکی 2.5 اینچی موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
        کاور صندوقی دوربین مداربسته فن و هیتردار موجود در انبار ۵۹۵,۰۰۰تومان
    ثبت سفارش کالا از چین
    تبلت کودک مدل K7 موجود در انبار ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
    تبلت کودک مدل Y7 موجود در انبار ۳,۴۲۰,۰۰۰تومان
    تبلت کودک مدل P7 موجود در انبار ۳,۲۷۰,۰۰۰تومان
    تبلت کودک مدل Y10 موجود در انبار ۴,۸۳۰,۰۰۰تومان
سیستم اعلام سرقت
    پنل های مرکزی دزدگیر
        پنل مرکزی دزدگیر
        دزدگیر گپ مدل T11 در انبار موجود نیست ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر فایروال مدل F6 موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر فایروال مدل F7 موجود در انبار ۱,۶۴۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر فایروال مدل F9 موجود در انبار ۲,۹۴۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر فایروال مدل F10 موجود در انبار ۳,۲۸۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر جی ام کا مدل 890M1 در انبار موجود نیست ۲,۲۹۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر هانتر رله دار مدل EX-65 در انبار موجود نیست ۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر هانتر مدل EX-65 موجود در انبار ۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر گپ مدل S10 در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر مکسرون مدل MX‐BA‐PAN‐01 در انبار موجود نیست ۲,۹۳۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر گپ مدل G12 در انبار موجود نیست ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر جی ام کا مدل T1 در انبار موجود نیست ۱,۵۳۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر جی ام کا مدل GM650 در انبار موجود نیست ۱,۴۶۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر جی ام کا مدل GM910 در انبار موجود نیست ۲,۵۲۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر پایرونیکس مدل P-70 موجود در انبار ۱,۷۳۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر دیوالت در انبار موجود نیست ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر مکسرون مدل MX‐BA‐PAN‐02 در انبار موجود نیست ۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
        دزدگیر مکسرون مدل MX‐BA‐PAN‐03 در انبار موجود نیست ۳,۹۴۰,۰۰۰تومان
    لوازم جانبی دزدگیر
        پدال دزدگیر
        پدال اعلام سرقت بی سیم فایروال موجود در انبار ۳۴۲,۰۰۰تومان
        پدال اعلام سرقت با سیم فایروال موجود در انبار ۲۴۲,۰۰۰تومان
        پدال اعلام سرقت فلزی فایروال موجود در انبار ۱۱۸,۰۰۰تومان
        تلفن کننده
        تلفن کننده فایروال مدل G6 موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر
        چشمی دزدگیر فوتال موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر بی سیم موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر پایرونیکس مدل KX-15ED موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر بی سیم گپ مدل G20 موجود در انبار ۲۷۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر وزنی مدل 106 موجود در انبار ۲۸۵,۰۰۰تومان
        چشمی وزنی دزدگیر کریستال موجود در انبار ۲۹۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر پایرونیکس مدل WIRED موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰تومان
        آژیر و کاور بلندگو
        آژیر بکاپ بی سیم فایروال موجود در انبار ۷۱۰,۰۰۰تومان
        آژیر پیزو فایروال موجود در انبار ۸۰,۰۰۰تومان
        بلندگو شرکتی فایروال موجود در انبار ۸۸,۰۰۰تومان
        آژیر با سیم تک صدا فایروال موجود در انبار ۸۸,۰۰۰تومان
        کاور بلندگو پلاستیکی فایروال موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
        باطری دزدگیر
        باطری دزدگیر موجود در انبار ۲۷۵,۰۰۰تومان
        ریپیتر
        ریپیتر فایروال موجود در انبار ۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
        سنسور
        سنسور دود فایروال با سیم موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰تومان
        سنسور دود فایروال بی سیم موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰تومان
        سنسور حرکتی با سیم فایروال مدل H6 در انبار موجود نیست ۳۰۰,۰۰۰تومان
        سنسور حرکتی بی سیم فایروال مدل H7 موجود در انبار ۳۴۴,۰۰۰تومان
        سنسور حرکتی بی سیم فایروال مدل H9 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰تومان
        سنسور ضربه با سیم فایروال موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰تومان
        سنسور ضربه بی سیم فایروال موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰تومان
        سنسور ضربه بی سیم پلاس فایروال موجود در انبار ۱۸۴,۰۰۰تومان
        ریموت
        ریموت بردبالا 5 دکمه فایروال موجود در انبار ۱۱۴,۰۰۰تومان
        مگنت
        مگنت بی سیم فایروال موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰تومان
        مگنت با سیم فایروال موجود در انبار ۶۴,۰۰۰تومان
        سایر لوازم
        آنتن جی اس ام فایروال موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
        میکروفون فایروال موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰تومان
        آداپتور کنترلر هوشمند iRemote فایروال موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
        کنترلر
        کنترلر 4 کانال iSwitch فایروال موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰تومان
        کنترلر هوشمند 24-12 ولت iRemote DC فایروال موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰تومان
        کنترلر هوشمند 220 ولت iRemote AC فایروال موجود در انبار ۶۳۰,۰۰۰تومان
    پکیج دزدگیر
    پکیج دزدگیر سیمکارتی پایرونیکس موجود در انبار ۲,۵۳۰,۰۰۰تومان
    پکیج دزدگیر سیمکارتی پایرونیکس موجود در انبار ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
    پکیج دزدگیر سیمکارتی پایرونیکس موجود در انبار ۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
    دزدگیر عمده
        پنل دزدگیر کارتنی
        دزدگیر پایرونیکس مدل EX 65 موجود در انبار ۱,۵۷۰,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر کارتنی
        چشمی دزدگیر پایرونیکس مدل وایرد موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر فوتال موجود در انبار ۹۸تومان
        چشمی دزدگیر پارادوکس مدل 476PRO موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰تومان
        چشمی دزدگیر وزنی مدل 105 موجود در انبار ۲۲۳,۰۰۰تومان
محصولات دیجیتال
    گوشی موبایل
        گوشی موبایل اپل
        موبایل Apple iPhone 11 Pro 256GB-ZAA در انبار موجود نیست ۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB در انبار موجود نیست ۳۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB در انبار موجود نیست ۳۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Apple iPhone 11 Pro Max 256GB در انبار موجود نیست ۳۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Apple iPhone 11-CH 128GB در انبار موجود نیست ۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Apple iPhone 11-CH 128GB در انبار موجود نیست ۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
        گوشی موبایل سامسونگ
        موبایل Samsung A01 16GB موجود در انبار ۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung Note 10 lite در انبار موجود نیست ۱۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A01 16GB در انبار موجود نیست ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A20S 32GB در انبار موجود نیست ۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A51 128GB موجود در انبار ۸,۳۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A20S 32GB در انبار موجود نیست ۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A20S 32GB در انبار موجود نیست ۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A20S 32GB در انبار موجود نیست ۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A71 128GB در انبار موجود نیست ۱۰,۷۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A71 128GB در انبار موجود نیست ۱۰,۷۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A01 16GB در انبار موجود نیست ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A10s 32GB در انبار موجود نیست ۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A10s 32GB در انبار موجود نیست ۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A10s 32GB در انبار موجود نیست ۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Samsung A10s 32GB در انبار موجود نیست ۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
        گوشی موبایل نوکیا
        گوشی موبایل شیائومی
        موبایل Xiaomi Redmi 8A 32GB در انبار موجود نیست ۲,۴۸۰,۰۰۰تومان
        موبایل Xiaomi Redmi 8A 32GB در انبار موجود نیست ۲,۴۸۰,۰۰۰تومان
        موبایل Xiaomi Redmi 8A 32GB در انبار موجود نیست ۲,۴۸۰,۰۰۰تومان
        موبایل Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB در انبار موجود نیست ۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB در انبار موجود نیست ۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
        موبایل Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB در انبار موجود نیست ۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
        موبایل Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB در انبار موجود نیست ۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
        گوشی موبایل هوآوی
        گوشی موبایل آنر
    لپ تاپ
        لپ تاپ ایسوس
        لپ تاپ لنوو
        لپ تاپ ایسر
        لپ تاپ ایسر مدل AN515 در انبار موجود نیست ۳۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
    تبلت
        تبلت اپل
        تبلت سامسونگ
        تبلت سامسونگ Galaxy Tab A T510 32GB WIFI 10.1 موجود در انبار ۵,۷۲۰,۰۰۰تومان
        تبلت ایسوس
        تبلت لنوو
        تبلت لنوو مدل Lenovo Tab E7 TB-7104F-wifi 8GB در انبار موجود نیست ۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
        تبلت لنوو مدل Lenovo Tab E7 TB-7104i 3G 16GB در انبار موجود نیست ۲,۴۹۰,۰۰۰تومان
    لوازم کامپیوتر
        لوازم اصلی کامپیوتر
            پردازنده CPU
            مادربرد M.B
            کارت گرافیک VGA
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO RTX5000 16GB DDR6 در انبار موجود نیست ۶۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO RTX4000 8GB DDR6 در انبار موجود نیست ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO P4000 8GB DDR5 در انبار موجود نیست ۲۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO P2200 5GB DDR5X در انبار موجود نیست ۱۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO P1000 4GB DDR5 در انبار موجود نیست ۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO P620 2GB DDR5 در انبار موجود نیست ۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
            کارت گرافیک پی ان وای مدل QUADRO RTX8000 48GB 5K GDDR6 در انبار موجود نیست ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
            حافظه RAM
            رم کامپیوتر کروز 32 گیگ موجود در انبار ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
        انواع هارد و حافظه
            هارد اینترنال
                انواع هارداینترنال
                هارد 1 ترابایت وسترن سبز 12 ماه گارانتی شرکتی موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰تومان
                هارد 2 ترابایت وسترن سبز 12 ماه گارانتی شرکتی موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
                هارد 1 ترابایت توشیبا 12 ماه گارانتی شرکتی موجود در انبار ۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
                هارد 1 ترابایت وسترن بنفش 12ماه گارانتی شرکتی موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
                هارد 2 ترابایت وسترن بنفش 12 ماه گارانتی شرکتی موجود در انبار ۱,۶۸۰,۰۰۰تومان
                هارد 2 ترابایت وسترن بنفش 24 ماه گارانتی مادطلایی موجود در انبار ۱,۸۲۰,۰۰۰تومان
                هارد 1 ترابایت وسترن بنفش 24ماه گارانتی مادطلایی موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
                هارد 1 ترابایت وسترن بنفش 24 ماه گارانتی آواژنگ در انبار موجود نیست ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
                هارد 500 گیگ وسترن سبز گارانتی شرکتی موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰تومان
                هارد 1 ترابایت وسترن بنفش 24 ماه گارانتی سازگار در انبار موجود نیست ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
                هارد 2 ترابایت وسترن بنفش 24 ماه گارانتی آواژنگ موجود در انبار ۱,۸۳۰,۰۰۰تومان
                هارد 2 ترابایت وسترن بنفش 24 ماه گارانتی سازگار موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
                هارد 500 گیگ بنفش گارانتی شرکتی در انبار موجود نیست ۵۹۰,۰۰۰تومان
            هارد اکسترنال
            هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD 710 PRO موجود در انبار ۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
            اس اس دی
            اس اس دی پی ان وای مدل CS900 ظرفیت 120 گیگ موجود در انبار ۷۱۰,۰۰۰تومان
            اس اس دی پی ان وای مدل CS900 ظرفیت 240 گیگ موجود در انبار ۸۷۰,۰۰۰تومان
            اس اس دی پی ان وای مدل CS900 ظرفیت 480گیگ در انبار موجود نیست ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
            اس اس دی اکسترنال پی ان وای 240 گیگ موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
            کارت حافظه
                کارت حافظه‌ SD ( Secure Digital)
                کارت حافظه‌ micro SD ( micro Secure Digital)
                کارت حافظه ‌CF ( Compact Flash )
        انواع مانیتور و نمایشگر
            مانیتورهای معمولی
            مانیتور سامسونگ مدل LS22F355HN در انبار موجود نیست ۷,۱۵۰,۰۰۰تومان
            مانیتور تلویزیون لندر مدل LD-701 در انبار موجود نیست ۱,۳۹۰,۰۰۰تومان
            مانیتور ایکس ویژن مدل XL2220AIH در انبار موجود نیست ۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
            مانیتور ال جی مدل 24M38H در انبار موجود نیست ۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
            مانیتور ال جی مدل 22MP58VQ در انبار موجود نیست ۷,۲۵۰,۰۰۰تومان
            مانیتورهای حرفه ای
            مانیتورهای صنعتی
            مانیتورهای استرچ
            ویدئووال
    ذخیره سازها
        ذخیره سازهای سازمانی
            ذخیره کننده اطلاعات 28 هارد
        ذخیره سازهای اداری و شرکتی
            ذخیره کننده اطلاعات 4 هارد
            ذخیره کننده اطلاعات 8 هارد
            ذخیره کننده اطلاعات 12 هارد
        ذخیره سازهای آفیس و خانگی
            ذخیره کننده اطلاعات 2 هارد
    تجهیزات شبکه
        کابل شبکه
            کابل شبکه CAT5
            کابل شبکه CAT6
            کابل شبکه CAT7
            کابل شبکه CAT8
        سوئیچ شبکه
            سوئیچ 4 پورت
            سوئیچ 8 پورت
            سوئیچ 16 پورت
            سوئیچ 24 پورت
        اکسس پوینت
            اکسس پوینت INDOOR
            اکسس پوینت OUTDOOR
    تجهیزات ماینینگ
        ماینر
    ماشین های اداری
        پرینتر
        اسکنر
        کارتریج
    تجهیزات فروشگاهی
        بارکدخوان
        فیش پرینتر
        صندوق فروشگاهی
        پول شمار
    یو پی اس
        یو پی اس دوربین مداربسته
        یو پی اس های حرفه ای
    پنل خورشیدی
        پکیج پنل خورشیدی
        پکیج پنل خورشیدی در انبار موجود نیست ۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
    تجهیزات گیم
    لوازم سلامتی
    دستگاه تحریک عصبی دکتر هو موجود در انبار ۲,۷۳۵,۰۰۰تومان
تجهیزات هوشمند
    حسگرهای هوشمند
        حسگر هوشمند مکسرون
        حسگر CO2 هوشمند مکسرون مدل MX-SH-CO2-01 موجود در انبار ۷,۴۳۰,۰۰۰تومان
    کلید پریزهای هوشمند
        کلید پریز هوشمند مکسرون
        کلید سناریو هوشمند مکسرون مدل MX-SH-SS-02 موجود در انبار ۲,۰۶۰,۰۰۰تومان
    دوربین های هوشمند
        دوربین هوشمند مکسرون
        دوربین هوشمند مکسرون مدل MX-SH-PTC-02 موجود در انبار ۴,۰۴۰,۰۰۰تومان
    لامپ های هوشمند
        لامپ هوشمند
        لامپ هوشمند مکسرون مدل MX-SH-BWCL-01 موجود در انبار ۱,۳۳۰,۰۰۰تومان
    تجهیزات شبکه هوشمند
        لوازم شبکه هوشمند مکسرون
        ریپیتر هوشمند مکسرون مدل MX-SH-RP-01 موجود در انبار ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
    کنترلرهای هوشمند
        کنترلر هوشمند مکسرون
        کنترلر اصلی هوشمند مکسرون مدل MX-SH-GW-02 موجود در انبار ۵,۴۶۰,۰۰۰تومان
    دستگیره های هوشمند
        دستگیره هوشمند مکسرون
        دستگیره درب هوشمند مکسرون مدل MX-SH-SL-03 موجود در انبار ۱۱,۵۷۰,۰۰۰تومان
    ترموستات هوشمند
        ترموستات هوشمند مکسرون
        ترموستات هوشمند مکسرون مدل MX-SH-TC-01 موجود در انبار ۴,۳۷۰,۰۰۰تومان
    چشمی در هوشمند
        چشمی هوشمند مکسرون
        چشمی درب هوشمند مکسرون مدل MX-SH-DG-01 در انبار موجود نیست ۵,۹۹۰,۰۰۰تومان